ОБИКОЛКА НА ФРАНЦИЯ 2017 - от 01 Юли до 23 Юли 2017 год.

01.07.2017 - Етап1 [ 13 km] - Мирослав Драганов Драганов гр. Бургас (Онлайн Ваучер за 75лв.)
02.07.2017 - Етап2 [202 km] - Класиран ще бъде изтеглен след 19.08.2017 год.
03.07.2017 - Етап3 [202 km] - Адриан Вълчанов Вълчанов гр.Варна (Онлайн Ваучер за 75лв.)
04.07.2017 - Етап4 [203 km] - Илина Светославова Милева гр.София (Онлайн Ваучер за 75лв.)
05.07.2017 - Етап5 [160 km] - Берк Ружди Шабан гр.Исперих (Онлайн Ваучер за 75лв.)
06.07.2017 - Етап6 [216 km] - Албена Страхилова Стефанова гр.София (Онлайн Ваучер за 75лв.)
07.07.2017 - Етап7 [214 km] - Илина Светославова Милева гр.София (Онлайн Ваучер за 75лв.)
08.07.2017 - Етап8 [187 km] - Марио Михайлов Иванов гр.София (Онлайн Ваучер за 75лв.)
09.07.2017 - Етап9 [181 km] - Стоян Николаев Стоянов гр.Варна (Онлайн Ваучер за 75лв.)
11.07.2017 - Етап10 [178 km] - Валерия Димчева Георгиева гр.Харманли (Онлайн Ваучер за 75лв.)
12.07.2017 - Етап11 [202 km] - Теодора Иванова Давидова гр.София (Онлайн Ваучер за 75лв.)
13.07.2017 - Етап12 [214 km] - Мирослав Тодоров Каваклийски гр.София (Онлайн Ваучер за 75лв.)
14.07.2017 - Етап13 [100 km] - Жеко Николаев Милев гр.София (Онлайн Ваучер за 75лв.)
15.07.2017 - Етап14 [181 km] - Павел Николаев Шаламанов гр.Русе (Онлайн Ваучер за 75лв.)
16.07.2017 - Етап15 [189 km] - Боян Йотов Ботев гр.Червен Бряг (Онлайн Ваучер за 75лв.)
18.07.2017 - Етап16 [165 km] - Илия Георгиев Спасовски с.Михнево (Онлайн Ваучер за 75лв.)
19.07.2017 - Етап17 [183 km] - Даринка Стоянова Кафалиева гр.Пловдив (Онлайн Ваучер за 75лв.)
20.07.2017 - Етап18 [178 km] - Няма познали верния отговор!
21.07.2017 - Етап19 [220 km] - Светла Георгиева Иванова гр.Шумен (Онлайн Ваучер за 75лв.)
22.07.2017 - Етап20 [ 23 km] - Валерия Димчева Георгиева гр.Харманли (Онлайн Ваучер за 75лв.)
23.07.2017 - Етап21 [105 km] - Даринка Стоянова Кафалиева гр.Пловдив (Онлайн Ваучер за 75лв.)

Последна редакция на:
25.10.2017г. в 11:39ч.