В Телевизионната игра излъчвана по телевизия Евроспорт и Евроспорт 2 имат право да участват лица навършили пълнолетие. В Теливизионната игра томбола с награди може да участвате по един път на ден. В играта не могат да участват лица свързани по пряк или коствен начин с Телевизия Евроспорт или фирма Долчини.

В тегленето на наградите ще участват само онези, които са отговорили вярно.
За спечелване на награда ще участват всички, които са дали правиленo предположение на дневния въпрос. Спечелилите дневна награда ще бъдат определяни на случаен принцип в ефира на ЕВРОСПОРТ.
Печелившите ще бъдат обявени на уебсайта на ТВ играта tv.dolticni.com в срок до 7 дни след края на дневното предаване по телевизия ЕВРОСПОРТ.
Телевизионната игра по ЕВРОСПОРТ се провежда само за участници на територията на Република България.
Ако определеното за победител лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не използва наградата, ще се счита, че не желае да получи наградата. В този случай организаторът Долчни.БГ ООД е свободен от каквито и да е задължения по отношение на награденото лице. Същевременно организаторът получава правото да се разпорежда с наградата по свое усмотрение. В Играта могат да участват всички физически лица, които имат постоянна или временна адресна регистрация в Република България.
С участието си в Играта участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта, както и за ползване на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие, организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат съобщени в ефира на телевизия ЕВРОСПОРТ. Организаторът Долчини.БГ ООД е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство.

Нашата голяма награда "ЕКСКУРЗИЯ ДО БЕЛГИЯ" по време на финалана на колоездачното състезание "ОБИКОЛКА НА ФЛАНДРИЯ 2018" ще получи зрителя с най-много верни отговори през всички колоездачни игри излъчени по ЕВРОСПОРТ през 2017 година в които Долчини.БГ ООД участва с въпроси към зрителите. Долчини.БГ ООД ще има игри с въпроси в следните колоездачни предавания по телевизия ЕВРОСПОРТ: "Пролетни Класики", "Обиколка на Италия", "Обиколка на Франция", "Обиколка на Испания", "Световно Първенство по колоездене в Норвегия", "Ломбардия 2017". Зрителят, които даде най-много верни отговори по време на тези колоездачни състезания ще спечели нашата голяма награда.

Нашата дневна награда е ваучер на стоиност 75 лв. Ваучерът е за онлайн пазаруване в електронния магазин на Долчини. https://e-doltcini.com/bg/

Условия за използване на спечелен подаръчен ваучер код:
• Ваучер кода важи за ненамалени продукти.
• Ваучер кода е с валидност 3 месеца.
• Ваучер кода не включва куриерски разходи за доставка.

Дневният победител се тегли на произволен принцип (чрез жребий) в ефира на колоездачните предавания по ЕВРОСПОРТ. Зрителят спечелил дневна награда ще получи ваучер код за онлайн пазаруване на имейл адреса попълнил в онлайн формуляра с неговото дневно предположение.